Specyfikacja techniczna surowców i materiałów

Rura przewodowa

Standardowo stosowane są rury stalowe ze szwem lub bez szwu wykonane ze stali P235GH, P235TR1, P235TR2 lub St37.0.
 • Rury stalowe ze szwem
  • zakres średnic dn 20 - 1000 mm
  • wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1626 lub G235 wg PN-79/H-74244)
 • Rury stalowe bez szwu
  • zakres średnic dn 20 - 500 mm
  • wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1629 lub R35 wg PN-80/H-74219)
 • Wymiary rur: średnice, grubości ścianek oraz tolerancje wg PN-EN 253 oraz PN-EN 10220.Rury dostarczane są z atestem hutniczym wg PN-EN 10204/3.1
  Końce rur ukosowane zgodnie z ISO 6761.
 • Rury do ciepłej wody wykonane są standardowo ze stali P235TR1 z dodatkową powłoką cynkową.

 • Właściwości mechaniczne stali P235GH, P235TR1, P235TR2, St37.0
  • Granica plastyczności >235MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie 360-500MPa
  • Wydłużenie względne ≥ 23%
  • Rury badane są na szczelność próbą wodną na min. 50 bar.
 • Skład chemiczny w % dla stali P235GH, P235TR1, P235TR2, St37.0

C Si Mn P S Al*
≤ 0,16 ≤ 0,35 ≤ 1,2 ≤ 0,025 ≤ 0,020 ≥ 0,020
* Al-oznaczane tylko dla stali P235GH, P235TR2

 • Wykonanie specjalne
Na życzenie Klienta rury stalowe mogą być wykonane o innych grubościach ścianek oraz gatunku stali.
Rury preizolowane mogą być również wykonane z rurą przewodową nierdzewną, miedzianą lub polietylenową.

Izolacja

Izolację cieplną stanowi pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, posiadająca doskonałe właściwości mechaniczno-cieplne przewyższające wymagania podane w normie PN-EN 253. Sprawdzona technologia oraz zastosowany najnowszej generacji system poliuretanowy zapewnia jednorodny rozkład i wypełnienie pianką przestrzeni międzyrurowej na całej długości rury preizolowanej.
Właściwości mechaniczno-cieplne pianki poliuretanowej:
 • Gęstość rdzeniowa ≥ 60kg/m3
 • Komórki zamknięte ≥ 88%
 • Absorpcja wody ≤ 10%
 • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 0,30MPa
 • Wytrzymałość na ścinanie osiowe ≥ 0,12MPa
 • Wytrzymałość na ścinanie styczne ≥ 0,2MPa
 • Współczynnik przewodzenia λ50 0,027-0,029 W/mK
 • Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej przez 30lat do 160˚C
W związku ze stałym rozwojem systemów poliuretanowych zastrzega się możliwość zmian parametrów pianki poliuretanowej.

Rura osłonowa HDPE

Rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu HDPE wysokiej gęstości i spełnia wymagania normy PN-EN 253.

Właściwości fizyko-mechaniczne:
 • Gęstość ≥ 940kg/m3
 • Granica plastyczności >19MPa
 • Wskaźnik szybkości płyniecia > 0,3-0,8 g/10min.
 • Wydłużenie przy zerwaniu > 350%
 • Współczynnik przewodzenia λPE 0,43 W/mK
W celu zwiększenia przyczepności pianki do rury HDPE wewnętrzna powierzchnia rur poddawana jest obróbce koronowania.

Rura osłonowa SPIRO

Do budowy sieci napowietrznych rury preizolowane dostarczane są w płaszczu osłonowym SPIRO wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów taśmy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.
Na zamówienie rury preizolowane mogą być wykonane w innym płaszczu osłonowym.

Specyfikacja techniczna surowców i materiałów

Rura przewodowa

Standardowo stosowane są rury stalowe ze szwem lub bez szwu wykonane ze stali P235GH, P235TR1, P235TR2 lub St37.0.
 • Rury stalowe ze szwem
  • zakres średnic dn 20 - 1000 mm
  • wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1626 lub G235 wg PN-79/H-74244)
 • Rury stalowe bez szwu
  • zakres średnic dn 20 - 500 mm
  • wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1629 lub R35 wg PN-80/H-74219)
 • Wymiary rur: średnice, grubości ścianek oraz tolerancje wg PN-EN 253 oraz PN-EN 10220.Rury dostarczane są z atestem hutniczym wg PN-EN 10204/3.1
  Końce rur ukosowane zgodnie z ISO 6761.
 • Rury do ciepłej wody wykonane są standardowo ze stali P235TR1 z dodatkową powłoką cynkową.

 • Właściwości mechaniczne stali P235GH, P235TR1, P235TR2, St37.0
  • Granica plastyczności >235MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie 360-500MPa
  • Wydłużenie względne ≥ 23%
  • Rury badane są na szczelność próbą wodną na min. 50 bar.
 • Skład chemiczny w % dla stali P235GH, P235TR1, P235TR2, St37.0

C Si Mn P S Al*
≤ 0,16 ≤ 0,35 ≤ 1,2 ≤ 0,025 ≤ 0,020 ≥ 0,020
* Al-oznaczane tylko dla stali P235GH, P235TR2

 • Wykonanie specjalne
Na życzenie Klienta rury stalowe mogą być wykonane o innych grubościach ścianek oraz gatunku stali.
Rury preizolowane mogą być również wykonane z rurą przewodową nierdzewną, miedzianą lub polietylenową.

Izolacja

Izolację cieplną stanowi pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, posiadająca doskonałe właściwości mechaniczno-cieplne przewyższające wymagania podane w normie PN-EN 253. Sprawdzona technologia oraz zastosowany najnowszej generacji system poliuretanowy zapewnia jednorodny rozkład i wypełnienie pianką przestrzeni międzyrurowej na całej długości rury preizolowanej.
Właściwości mechaniczno-cieplne pianki poliuretanowej:
 • Gęstość rdzeniowa ≥ 60kg/m3
 • Komórki zamknięte ≥ 88%
 • Absorpcja wody ≤ 10%
 • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 0,30MPa
 • Wytrzymałość na ścinanie osiowe ≥ 0,12MPa
 • Wytrzymałość na ścinanie styczne ≥ 0,2MPa
 • Współczynnik przewodzenia λ50 0,027-0,029 W/mK
 • Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej przez 30lat do 160˚C
W związku ze stałym rozwojem systemów poliuretanowych zastrzega się możliwość zmian parametrów pianki poliuretanowej.

Rura osłonowa HDPE

Rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu HDPE wysokiej gęstości i spełnia wymagania normy PN-EN 253.

Właściwości fizyko-mechaniczne:
 • Gęstość ≥ 940kg/m3
 • Granica plastyczności >19MPa
 • Wskaźnik szybkości płyniecia > 0,3-0,8 g/10min.
 • Wydłużenie przy zerwaniu > 350%
 • Współczynnik przewodzenia λPE 0,43 W/mK
W celu zwiększenia przyczepności pianki do rury HDPE wewnętrzna powierzchnia rur poddawana jest obróbce koronowania.

Rura osłonowa SPIRO

Do budowy sieci napowietrznych rury preizolowane dostarczane są w płaszczu osłonowym SPIRO wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów taśmy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.
Na zamówienie rury preizolowane mogą być wykonane w innym płaszczu osłonowym.