Stalowe czarne w SPIRO

Rury preizolowane z rurą stalową czarną podwójną w jednym płaszczu SPIRO przeznaczone są do budowy sieci ciepłowniczych układanych bezpośredniego w gruncie do przesyłu medium grzewczego pod ciśnieniem do 2,5MPa i temperaturze ciągłej do 160°C.

Rury, kształtki i armatura preizolowana produkowane są zgodnie z normami:
  • PE-EN 253
  • PN-EN 448
  • PN-EN 488.
Izolacja złącz spełnia wymagania normy
  •  PN-EN 489
Na produkowane wyroby firma posiada Aprobatę Techniczną AT/2000-02-0964 „Preizolowane rury, kształtki do nadziemnych sieci ciepłowniczych” wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa.

Specyfikacja techniczna surowców i materiałów

Specyfikacja techniczna elementów systemu

Stalowe czarne w SPIRO

Rury preizolowane z rurą stalową czarną podwójną w jednym płaszczu SPIRO przeznaczone są do budowy sieci ciepłowniczych układanych bezpośredniego w gruncie do przesyłu medium grzewczego pod ciśnieniem do 2,5MPa i temperaturze ciągłej do 160°C.

Rury, kształtki i armatura preizolowana produkowane są zgodnie z normami:
  • PE-EN 253
  • PN-EN 448
  • PN-EN 488.
Izolacja złącz spełnia wymagania normy
  •  PN-EN 489
Na produkowane wyroby firma posiada Aprobatę Techniczną AT/2000-02-0964 „Preizolowane rury, kształtki do nadziemnych sieci ciepłowniczych” wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa.

Specyfikacja techniczna surowców i materiałów

Specyfikacja techniczna elementów systemu